Ammoniak

Ammoniak of NH3 is een stof die geproduceerd wordt door onze vissen als afvalproduct. Bij te hoge concentraties kan deze stof giftig worden.

Gelukkig kan deze waarde getest worden door de consumententestkitjes. Meestal wordt deze waarde door de testkitjes weergegeven als (NH4+/NH3). Het zijn namelijk 2 verschillende moleculen: ammonium-ionen en ammoniak die in het water voorkomen volgens volgend evenwicht:

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

Uit deze vergelijking valt af te leiden dat bij een hoge pH meer ammoniak wordt gevormd terwijl bij een lage pH vooral ammonium voorkomt. Ammonium is vrij onschadelijk voor de vissen. Maar ammoniak kan schadelijk en in hoge concentraties zelfs giftig zijn. De ammoniakconcentratie moet lager zijn dan 20 ppb. Er bestaan producten om ammoniak uit het water te elimineren zoals bijvoorbeeld JBL AmmoEx. Maar bij een probleemloos werkend aquarium wordt ammoniak weggewerkt met behulp van het nitrificatieproces.