Fosfaat

Fosfaat is een chemische verbinding tussen fosfor en 4 zuurstofatomen in anionische vorm. Het is het afbraakproduct van fosforhoudende verbindingen.

Fosfaten zijn in het aquarium een uitstekende voedselbron voor planten en jammer genoeg ook voor algen.

Een te hoge concentratie is schadelijk voor vissen en planten.

Fosfaat en ijzer vormen een ijzerfosfaatneerslag. Indien een te hoog fosfaatgehalte in het [[[leidingwater voorkomt kan er daarom bijvoorbeeld met mate ijzertrichloride toegevoegd worden. De ijzerneerslag kan afgefiltreerd worden en er kan ververst worden met fosfaatarm water.