pH

De pH is een maat voor de zuurtegraad van het water. Let op! Het is niet gelijk aan de zuurtegraad! Een stijgende zuurtegraad wil zeggen dat water bijvoorbeeld zuurder wordt, terwijl dan de pH daalt.
Bovendien is de pH een logaritmische schaal. Wat betekent dat nu in de praktijk? De pH is een schaal van 0 tot 14. Neutraal water heeft een pH van 7. Is de pH lager dan 7 dan is het water zuur. Is de pH hoger dan 7 dan is het water basisch. Dat de schaalverdeling logaritmisch is wil zeggen dat water met een pH van 6 tien keer zuurder is dan water met een pH van 7 en honderd keer zuurder dan water met een pH van 8. De ideale pH waarde is afhankelijk van de vissoort of het soort biotoop in het aquarium, maar voor een gezelschapsaquarium is een pH waarde tussen 7 en 7,5 meestal het best. Wat er moet gebeuren wanneer de pH te hoog of te laag is, is niet eenvoudig te zeggen. Er heerst namelijk een evenwicht tussen de pH, de kH en de CO2 concentratie.

Dit wil zeggen dat je de pH nooit kan aanpassen zonder ook de kH en de CO2 te veranderen. Een te hoge of te lage pH zegt dus niets zonder de daarbij horende kH ook al is deze wel goed.